Bıçak Altında Eki19

Bıçak Altında

  Bıçak Altında / Arnold Van De Laar       Tıbbi müdahale gerektiren rahatsızlıklar, tarihin en eski olgularından biri. İnsanın gelişimindeki her evrenin, kendine özgü zorlukları hesaba katıldığında, Arapça “yaralamak” anlamına gelen “cerh” kökünden türetilen cerrahinin de nasıl...